Adnoddau

'Nid yw BIPBC yn gyfrifol am gynnwys gwefanau allanol

King's Improvement Science
"King’s Improvement Science (KIS) has developed resources for quality improvement projects, implementation science research and evaluation for people who would like to improve health and social care services.

The resources are freely available from www.kingsimprovementscience.org"
Improvement Cymru
The National Improvement Service for NHS Wales - Public Health Wales
The Health Foundation
"The Health Foundation is an independent charity committed to bringing about better health and health care for people in the UK"
The Kings Fund
King's Fund: "The King's Fund is an independent charity working to improve health and care in England. Our vision is that the best possible health and care is available to all."
NHS Improvement
New website from NHS England. "We want to help build the capacity and capability for improvement across the NHS. We'll provide advice and support on how to use quality improvement approaches and methodologies."
LINCymru
"LINCymru is the "Leadership and Improvement Network Wales"

The web platform has been developed by the Wales Deanery Clinical Leadership Fellows to create a community of shared learning and best practice amongst healthcare professionals in Wales."
RCP
"Royal College of Physicians Quality Improvement (RCPQI) aims to bring together existing quality improvement work within the RCP, as well as developing new infrastructure and approaches, to support and promote a continuously improving healthcare system."
Scottish QI Hub
Resources from NHS Scotland
The Academy of Fabulous NHS Stuff
"The Academy of Fabulous NHS Stuff is an opportunity to turn dreams into action."
Mwy | More

© 2018 BCUQI

Nid yw BIPBC yn gyfrifol am gynnwys ddoleni allanol na sylwadau Trydar allanol.  

Defnyddir logo sawl sefydliad allanol: maent i gyd yn cysylltu a'u gwefannau. 

Datganiad Preifatrwydd | GDPR: 

Efallai y bydd Tîm BCUQI (rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) yn rhannu eich gwybodaeth bersonol o fewn y tîm ac i staff perthnasol o fewn y bwrdd iechyd perthnasol at ddibenion gweinyddu Ardal Aelodau/Fforwm y wefan, yn ogystal â neilltuo llefydd ar ddigwyddiadau/hyfforddiant. Drwy neilltuo lle ar gyfer digwyddiadau gan ddefnyddio'r wefan hon, neu wneud cais am aelodaeth, rydych yn cytuno gyda'r polisi hwn a bod eich data yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol at ddiben gwaith Gwella Ansawdd ac rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi yn y dyfodol . Gall neilltuo lle ar gyfer digwyddiad olygu defnyddio darparwr allanol fel 'EventBrite' lle bydd eu polisi preifatrwydd nhw yn berthnasol. Gallwch gysylltu â ni am ragor o wybodaeth am unrhyw ddata neu luniau sydd gennym, gan gynnwyd gofyn i ni ei dileu, drwy ebost (bcu.qualityimprovement@wales.nhs.uk).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now