Cronfa ddata cyflwyno prosiect                                   BCUQI 

eng.jpg

·         A oes gennych brosiect gwella rydych yn dymuno ei rannu ag eraill?

·         A ydych yn cael trafferth datrys problemau ar brosiect QI cyfredol?

·         A ydych yn cael trafferth dod o hyd i syniad am brosiect gwella, ond yn barod i addasu a mabwysiadu prosiect arall i'ch maes clinigol?

Yn BCUQI, rydym yn gwybod fod yna brosiectau QI helaeth wedi'u cwblhau neu'n mynd rhagddo ar draws BIBPC. Yr hyn yr ydym wedi'i ddatblygu yw ffordd y gall staff y bwrdd iechyd rannu gwaith gwella i arddangos yr hyn sydd wedi digwydd i eraill ddysgu ohono a'i fabwysiadu er budd cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a staff. 

I gyflwyno prosiect, cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn mynd â chi at y gronfa ddata, yna cwblhewch bob rhan yr e-ffurflen i gyflwyno eich gwybodaeth yna ewch i'r gronfa ddata.

Sylwer, er mwyn defnyddio'r system, mae'n rhaid i chi gofnodi drwy Gyfrifiadur/Gliniadur y bwrdd iechyd i ddefnyddio'r gronfa ddata hon. 

Sylwer, er mwyn defnyddio'r system, mae'n rhaid i chi gofnodi drwy Gyfrifiadur/Gliniadur y bwrdd iechyd i ddefnyddio'r gronfa ddata hon. 

© 2018 BCUQI

Nid yw BIPBC yn gyfrifol am gynnwys ddoleni allanol na sylwadau Trydar allanol.  

Defnyddir logo sawl sefydliad allanol: maent i gyd yn cysylltu a'u gwefannau. 

Datganiad Preifatrwydd | GDPR: 

Efallai y bydd Tîm BCUQI (rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) yn rhannu eich gwybodaeth bersonol o fewn y tîm ac i staff perthnasol o fewn y bwrdd iechyd perthnasol at ddibenion gweinyddu Ardal Aelodau/Fforwm y wefan, yn ogystal â neilltuo llefydd ar ddigwyddiadau/hyfforddiant. Drwy neilltuo lle ar gyfer digwyddiadau gan ddefnyddio'r wefan hon, neu wneud cais am aelodaeth, rydych yn cytuno gyda'r polisi hwn a bod eich data yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol at ddiben gwaith Gwella Ansawdd ac rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi yn y dyfodol . Gall neilltuo lle ar gyfer digwyddiad olygu defnyddio darparwr allanol fel 'EventBrite' lle bydd eu polisi preifatrwydd nhw yn berthnasol. Gallwch gysylltu â ni am ragor o wybodaeth am unrhyw ddata neu luniau sydd gennym, gan gynnwyd gofyn i ni ei dileu, drwy ebost (bcu.qualityimprovement@wales.nhs.uk).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now