Cronfa ddata cyflwyno prosiect                                   BCUQI 

eng.jpg

·         A oes gennych brosiect gwella rydych yn dymuno ei rannu ag eraill?

·         A ydych yn cael trafferth datrys problemau ar brosiect QI cyfredol?

·         A ydych yn cael trafferth dod o hyd i syniad am brosiect gwella, ond yn barod i addasu a mabwysiadu prosiect arall i'ch maes clinigol?

Yn BCUQI, rydym yn gwybod fod yna brosiectau QI helaeth wedi'u cwblhau neu'n mynd rhagddo ar draws BIBPC. Yr hyn yr ydym wedi'i ddatblygu yw ffordd y gall staff y bwrdd iechyd rannu gwaith gwella i arddangos yr hyn sydd wedi digwydd i eraill ddysgu ohono a'i fabwysiadu er budd cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a staff. 

I gyflwyno prosiect, cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn mynd â chi at y gronfa ddata, yna cwblhewch bob rhan yr e-ffurflen i gyflwyno eich gwybodaeth yna ewch i'r gronfa ddata.

screen.jpg

Sylwer, er mwyn defnyddio'r system, mae'n rhaid i chi gofnodi drwy Gyfrifiadur/Gliniadur y bwrdd iechyd i ddefnyddio'r gronfa ddata hon. 

Sylwer, er mwyn defnyddio'r system, mae'n rhaid i chi gofnodi drwy Gyfrifiadur/Gliniadur y bwrdd iechyd i ddefnyddio'r gronfa ddata hon.