Ymgysylltu gydag Eraill

Cyfathrebu

Mae cyfathrebu'n elfen bwysig o raglenni gwella.  Mae cyfathrebu gan ddefnyddio rheolaeth weledol yn darlunio’r nodau a’r dull gweithredu. Mae'n cymell pobl i ymrwymo i newid, gan ddangos y buddion disgwyliedig a chanlyniadau cynnar.  Ond gall cyfathrebu anghywir neu ormod o gyfathrebu achosi rhwystredigaeth, a gall hyn arwain atynt yn gwrthsefyll newid.

Mae'r adran hon yn rhoi syniadau ar fathau o gyfathrebu, offer, gwefannau defnyddiol a fideos.  Er mwyn cael mynediad, cliciwch ar y botwm Cyfathrebu Gwella Ansawdd Prifysgol Betsi Cadwaladr isod:

communicaton.jpg

Dulliau gweithio

Mae cael dealltwriaeth o'ch dull gweithio eich hun a dull gweithio eich cydweithwyr yn cynnig buddion sylweddol i lwyddo yn eich rhaglen gwella.  Gall dealltwriaeth o ddulliau gweithio helpu:

 

  • Deall sut mae cydweithwyr yn hoffi ymgysylltu er mwyn cefnogi'r gwelliannau

  • ·Cefnogi dealltwriaeth o ddulliau gweithio a fydd yn cael effaith ar gyfathrebu yn y dyfodol gyda gwaith o ddydd i ddydd

  • Dysgu i dderbyn ymddygiad eraill, heb ormod o densiwn.

 

Mae'r holiadur dulliau gweithio yn yr adran hon.  Er mwyn cael mynediad, cliciwch ar y botwm 'offer' isod

Working-Styles-Front-Cover.jpg
eng.jpg