Croeso i'r tîm Effeithiolrwydd Clinigol sy'n ymgorffori Archwilio Clinigol

Yma yn BCUQI, rydym yn ehangu ein teulu.

Croeso i'r tîm Effeithiolrwydd Clinigol sy'n ymgorffori Archwilio Clinigol ac arweiniad NICE.

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni gyda'r timau i roi rhai newidiadau cyffrous ar waith, nid yn unig y tudalennau gwe ar eu newydd wedd ond hefyd cronfa ddata hunangofrestru archwiliadau fel y gallwn ddangos fel sefydliad faint o waith rydych yn ei wneud a hefyd gwelliannau a wnaed o ganlyniad i'r gwaith hwn. Mae gan y gronfa ddata ei hun swyddogaeth hefyd lle gall staff a/neu dimau chwilio am gynnwys i ganiatáu dysgu, ac yna ei addasu, ei fabwysiadu a'i ledaenu yn eu maes gwaith eu hunain.

Mae tudalen hyfforddi hefyd yr ydym wedi'i chysylltu â hyfforddiant gwych sydd ar gael trwy wefan HQIP. Edrychwch ar yr hyfforddiant gwych sydd ganddynt i'r holl staff gymryd rhan ynddo.


Mae'r tîm hefyd yn ymuno â'n teulu ar y cyfryngau cymdeithasol felly os nad ydych eisoes wedi'i ddilyn, rydym ar twitter (@BCUQI) a'r grŵp Facebook caeedig (grŵp caeedig BCUQI).


I gysylltu â'r tîm am ragor o wybodaeth neu i gael unrhyw adborth ar y tudalennau, anfonwch e-bost i BCU.ClinicalAuditAndEffectivenessTeam@wales.nhs.uk

Mae'r dolenni i wefan Archwilio Clinigol fel a ganlyn:

Tudalen hafan archwilio clinigol https://www.bcuqi.cymru/clinical-audit

Cofrestru eich archwiliad https://www.bcuqi.cymru/register-an-audit

Hyfforddiant https://www.bcuqi.cymru/training

Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd https://www.bcuqi.cymru/welsh-government-and-board-audits

© 2018 BCUQI

Nid yw BIPBC yn gyfrifol am gynnwys ddoleni allanol na sylwadau Trydar allanol.  

Defnyddir logo sawl sefydliad allanol: maent i gyd yn cysylltu a'u gwefannau. 

Datganiad Preifatrwydd | GDPR: 

Efallai y bydd Tîm BCUQI (rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) yn rhannu eich gwybodaeth bersonol o fewn y tîm ac i staff perthnasol o fewn y bwrdd iechyd perthnasol at ddibenion gweinyddu Ardal Aelodau/Fforwm y wefan, yn ogystal â neilltuo llefydd ar ddigwyddiadau/hyfforddiant. Drwy neilltuo lle ar gyfer digwyddiadau gan ddefnyddio'r wefan hon, neu wneud cais am aelodaeth, rydych yn cytuno gyda'r polisi hwn a bod eich data yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol at ddiben gwaith Gwella Ansawdd ac rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi yn y dyfodol . Gall neilltuo lle ar gyfer digwyddiad olygu defnyddio darparwr allanol fel 'EventBrite' lle bydd eu polisi preifatrwydd nhw yn berthnasol. Gallwch gysylltu â ni am ragor o wybodaeth am unrhyw ddata neu luniau sydd gennym, gan gynnwyd gofyn i ni ei dileu, drwy ebost (bcu.qualityimprovement@wales.nhs.uk).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now