Gwobrau Arloesi MediWales 2020

Rhagfyr 2 @ 1:00 pm - 4:00 pm


Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein pymthegfed wobr flynyddol yn cael ei gynnal ar 2 Rhagfyr, ac eleni rydym yn mynd yn ddigidol!


Rydym yn gweithio’n galed i gydnabod cyraeddiadau ein cymuned a’i arddangos. Gydag un ar ddeg gwobr ar draws categorïau diwydiant a’r GIG, mae’r gwobrau’n cynnig llwyfan i ddynodi cyraeddiadau rhagorol yn y sector byd gwyddonol yng Nghymru.


Mae gennym yn awr fwy nag erioed cymaint i’w arddangos a’i ddathlu felly rydym yn annog pawb i achub ar y cyfle hwn a gwneud cais!


Cadwch olwg am yr e-bost gyda’r cyhoeddiad a mwy o fanylion ar sut y bydd y gwobrau rhithiol yn edrych eleni.


Mae gennym nifer o gyfleoedd nawdd ar gael i wella proffil eich cwmni ac alinio eich cwmni gyda gwobr. Pe byddech yn dymuno noddi gwobr, cysylltwch â Isabelle i drafod neu neilltuo pecyn


Gwobrau Diwydiant

· Arloesi

· Dechrau

· Partneriaeth gyda’r GIG

· Allforio

· Cyrhaeddiad Rhagorol

· Ymateb i Covid


Gwobrau’r GIG

· GIG Cymru’n gweithio gyda’r diwydiant

· Effaith Digidol

· Cynyddu arloesi a thrawsnewid

· Gwobr partneriaeth ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol gyda diwydiant


Ceisiadau’n agor: 1Medi Ceisiadau’n cau: 9 Hydref

Cysylltwch â Isabelle i gael ffurflen gais.


Mae’r Gwobrau yn agored i unrhyw Gwmni o Gymru neu’r rhai sy’n gweithio â GIG Cymru.

© 2018 BCUQI

Nid yw BIPBC yn gyfrifol am gynnwys ddoleni allanol na sylwadau Trydar allanol.  

Defnyddir logo sawl sefydliad allanol: maent i gyd yn cysylltu a'u gwefannau. 

Datganiad Preifatrwydd | GDPR: 

Efallai y bydd Tîm BCUQI (rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) yn rhannu eich gwybodaeth bersonol o fewn y tîm ac i staff perthnasol o fewn y bwrdd iechyd perthnasol at ddibenion gweinyddu Ardal Aelodau/Fforwm y wefan, yn ogystal â neilltuo llefydd ar ddigwyddiadau/hyfforddiant. Drwy neilltuo lle ar gyfer digwyddiadau gan ddefnyddio'r wefan hon, neu wneud cais am aelodaeth, rydych yn cytuno gyda'r polisi hwn a bod eich data yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol at ddiben gwaith Gwella Ansawdd ac rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi yn y dyfodol . Gall neilltuo lle ar gyfer digwyddiad olygu defnyddio darparwr allanol fel 'EventBrite' lle bydd eu polisi preifatrwydd nhw yn berthnasol. Gallwch gysylltu â ni am ragor o wybodaeth am unrhyw ddata neu luniau sydd gennym, gan gynnwyd gofyn i ni ei dileu, drwy ebost (bcu.qualityimprovement@wales.nhs.uk).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now